Logo Nationale Eendaagse Fondspiegel

Nationale Eendaagse Fondspiegel

Spelregels

Hieronder vind u het document Spelregels Nationale Eendaagse Fondspiegel zoals deze per 2021 gelden.

I.v.m. met de vogelgriep in 2022 hebben we gemeend een uitzondering te moeten maken voor de getroffen liefhebbers. Lees hierover meer in De Fondspiegel en de vogelgriep.

Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen van de Eendaagse Fondspiegel, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie. Het is wel toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, deze www-pagina's, en/of onderdelen van deze pagina's, in originele vorm, te kopiëren naar uw computer, te printen of om in eigen documenten verwijzingen naar deze pagina’s op te nemen.
Copyright © 2014-2024 Nationale Eendaagse Fondspiegel. All rights reserved.