Logo Nationale Eendaagse Fondspiegel

Nationale Eendaagse Fondspiegel

Comb. Tjipke en Auke Bosma, Buitenpost - 1e Duifkampioen Oud 2023
Comb. Tjipke en Auke Bosma, Buitenpost - 1e Duifkampioen Oud 2023
7-4-2024 / Reportages

Comb. Tjipke en Auke Bosma, Buitenpost - 1e Duifkampioen Oud 2023

Het dagfond kampioenschap van de afdeling Friesland’96 was in 2023 een prooi voor vader Tjipke en zoon Auke Bosma te Buitenpost. Daarnaast wonnen ze 1e Duifkampioenschap Oud van de Nationale Eendaagse Fondspiegel. Buitenpost is een dorp in de gemeente Achtkarspelen in de provincie Friesland en ligt ten noordoosten van Drachten. Buitenpost is vooral ook bekend van de Botanische Tuin “ De Kruidhof “ alsmede het IJstijdenmuseum met allerlei archeologische vondsten uit de vistijd in Buitenpost.

Hoe het begon

Vader Tjipke (75) echtgenoot van Baukje, was ooit samen met zijn zwager werkzaam in de bouw. Deze zwager had toen al duiven en presteerde toen al verdienstelijk in het Friese. Wellicht door de enthousiaste verhalen van de zwager werd ook Tjipke min of meer gepakt door de liefhebberij met als gevolg dat in 1973 er enkele late jongen naar het adres van Tjipke verhuisden en hiermede was de start gemaakt. En zoals het al zo vaak is gebeurd werd naar verloop van tijd ook zoon Auke (54), van professie leidinggevende op de tekenkamer van een bouwbedrijf, met de duivenbacil besmet. Hetgeen in 1986 resulteerde in de combinatie als boven genoemd.

Vader en zoon zijn lid bij PV De Koerier te  Buitenpost, van welke vereniging Auke voorzitter is. Auke speelt ook nog op naam van zijn echtgenote (Jenna) met de duiven vanaf zijn woonadres te Kolummerzwaag. Ook hier wordt meer dan verdienstelijk met de duiven gepresteerd, zie o.a. Het Spoor nr.22 van 23 juni jl. waarin Auke zijn bedenkingen uitte ten aanzien va de berekeningen met betrekking tot de Grootmeesters competitie.

Maar op dat moment uiteindelijk bijzonder trots was hoog te zijn geëindigd op de wedvlucht vanuit Arlon. Leuke bijkomstigheid was toen dat Auke voor hem relatief weinig duiven inkorfde om reden dat hij die bewuste zaterdag zelf niet de duiven thuis kon zien komen vanwege een bedrijfsuitje. De verwachting was dat zoonlief dan de duiven die zaterdag zou kunnen verwelkomen en snel klaar zou zijn, klepje dicht en de module snel naar de club.

Auke wilde ook nog wel even kwijt dat er in het recente verleden best wel met veel duiven samen met vader in Buitenpost werd gespeeld. Namelijk minimaal 30 vliegkoppels en jaarlijks minimaal 100 jonge duiven. De hokken in Buitenpost staan als het ware midden in de polder dus er is ruimte in overvloed. Echter om medische redenen van vader Tjipke is het bestand aan duiven drastisch teruggebracht en heeft men nu naast de 20 kweekkoppels de beschikking over 14 vliegkoppels en plusminus 60 jonge duiven. De kweekkoppels zijn bij Auke thuis in Kolummerzwaag gehuisvest. Het samenstellen van deze kweekkoppels gebeurt door Auke zelf. Afgezien van het hierbij raadplegen van de stamkaarten, doet Auke dit voornamelijk op zijn gevoel. Ook van de vliegduiven wordt de eerste ronde jongen aangehouden.

Afkomst duiven en accommodatie

De aanwezige duiven stammen in grote lijnen allemaal af van o.a. Foppe de Haan te Buitenpost, Foppe van der Meer te Harkema en Meindert Wiersma te Kollumerzwaag.

Het hok te Buitenpost kent een afmeting van 20 meter met 3 afdelingen met enkele volières voor- en achter het hok voor de oude duiven en nog 2 afdelingen voor de jonge duiven. Toen het hok in 1994 was geplaatst waren de resultaten hierna niet denderend hetgeen voor Auke en Tjipke reden was een en ander eens voor te leggen aan Dr. F. Marien.
Deze laatste was van mening dat het plafond in het vlieghok wel eens te ver open stond en adviseerde wat zachtboard platen op het gaas te leggen zodat de ontluchting/beluchting wat indirecter werd. Hetgeen naar later zou blijken de oplossing was.
Voor wat betreft de oude duiven ligt de focus voornamelijk op de disciplines Vitesse, midfond en dagfond. Voor de vluchten van de meerdaagse fond is in het verleden wel ingekorfd en niet zonder succes. Echter de ervaring leerde dat na een goede prestatie de desbetreffende duif met betrekking tot vluchten daarna toch niet meer naar verwachting presteerde. Vader en zoon besloten in het vervolg van de marathonvluchten af te zien.

Overigens is de werkafspraak als volgt: vader neemt de gehele verzorging van de duiven te Buitenpost voor zijn rekening zodat zoon Auke al zijn aandacht kan geven aan de duiven te Kollumerzwaag. 

Systeem

De kweekduiven in Kollumerzwaag hebben ook de beschikking over een ren en het is daarom dat bij die duiven voor de koppeling nog wel eens een wormpil wordt opgestoken. Na de duiven dan een 10 tal dagen te hebben bijgelicht, wordt er jaarlijks medio januari gekoppeld. Na het spenen van de eerste ronde jonge duiven gaan de oude duiven direct op weduwschap en dit zowel in Buitenpost als in Kollumerzwaag. In het voorjaar worden de oude duiven niet verduisterd.

De duiven krijgen al jaren de mengelingen van Paloma voorgeschoteld, evenzo de bijproducten van deze firma. Het dagelijkse handje grit en roodsteen wordt ook niet vergeten. Al naar gelang de week vordert worden de duiven naar de vlucht toe opgevoerd. Men gebruikt hiervoor o.a. snoepzaad, Tovo en een vetrijke mengeling.  De doffers mogen tweemaal daags los voor hun training, de duivinnen éénmaal daags in de namiddag. Ook bij mild regenachtig weer gaan de duiven los voor hun training echter mocht het weer zeer onstuimig zijn dan wordt de training overgeslagen,

Bij aanvang van het seizoen voor de oude duiven wordt er gedurende de vitessevluchten nog wel eens midweeks met de duiven gereden indien Tjipke daartoe in staat is.  Als het even kan trainen de jonge duiven ( met de vlag ) ook tweemaal verdeeld over de dag. Vanwege de lichamelijke gesteldheid van Tjipke het voorbije seizoen, waren midweekse lapvluchtjes niet aan de orde.

De oude vliegduiven worden op totaalweduwschap gespeeld. Vooraf het inmanden worden de duiven niet getoond. Verduistering van de oude duiven in het voorjaar wordt niet gedaan, de duivinnen huizen in een toch wel vrij donker hok dus dat houdt zo wie zo het eventuele onderling paren wel tegen.

De jonge duiven worden wel verduisterd tot de langste dag en daarna niet bijgelicht. Vooraf de vluchten voor de jonge duiven worden deze door vader en zoon zelf driemaal opgeleerd tot een maximale afstand van 15 kilometer. Van het spel met de jonge duiven wordt niet heel veel werk gemaakt, als ze gezond zijn worden ze wekelijks gespeeld gewoon vanaf het schapje. In de winterdag wordt éénmaal daags gevoerd.

De duiven staan onder medische begeleiding van Dierenarts Fernand Mariën uit Tielen. Van deze dierenarts komt ook de bekende mineralen- en conditiepoeder. Naast de verplichte enting krijgen de duiven jaarlijks ook een enting tegen de pokken. Specifieke ontsmetting na de vlucht wordt niet toegepast.

Resultaten 2023

Naast het dagfond kampioenschap in de Afdeling zijn vader en zoon bijzonder in hun nopjes met het door de NL.22-8020405 ( zie foto ) behaalde duifkampioenschap. Vermeldenswaardig is zeker nog het 1e duifkampioenschap ééndaagse fondspiegel, 2e duikkampioenschap Nationale ééndaagse fond , 2e Duifk. FCI Long Distance, 3e Fondduif PIPA ranking, 2e generaal ( Lang )  afdeling Friesland’96 en niet te vergeten 1e keizer-generaal Rayon De Walden  en 1e aangewezen en 3e onaangewezen generaal  Rayon De Walden, 1e dagfond Rayon De Walden alsmede 1e duifkampioen dagfond rayon  De Walden.  Tot slot 4e onaangewezen generaal en 1e hok dagfond samenspel De Eenheid.

Realistisch als Auke is onderkent hij wel zeker dat de successen het voorbije jaar voor een groot deel te danken zijn aan de uitzonderlijke prestaties van de NL.22-8020405. Deze duivin presteerde het tijdens de midfond- dagfondvluchten driemaal teletekst te spelen. Toen zij zich voor de vierde keer vroeg meldde hing er boven het hok een roofvogel waardoor de 405 niet durfde te vallen en zich elders op het dak schuilhield om zich daarna alsnog te laten registreren voor een mooie prijs echter de vierde maal teletekst was verkeken. Zie hier stamboom van deze topper.

Resultaten van de NL.22-8020405 op de dagfond:

E21 Sourdun, aantal duiven in concours 5703 met een 3e plaats,
E23 Brienne, aantal duiven in concours 4003 met een 10e plaats
E25 Saulieu, aantal duiven in concours 3229 met een 3e plaats
E27 Gray, aantal duiven in concours 2676 met een 44e plaats

Bijzonder

In mijn gesprek met Auke vertelde hij nog dat het eigenlijk helemaal niet de bedoeling was om in 2023 nog met de duiven vanuit Buitenpost te spelen. De gezondheid van moeder Bosma laat zeer te wensen over. Op haar aandringen werd toch vanaf het begin aan de vluchten deelgenomen met de hierboven vermelde resultaten. Het behoeft geen betoog dat vader en zoon dankbaar zijn aan de wens van moeder gehoor te hebben gegeven en dat zij natuurlijk mede door intensieve medische begeleiding dit allemaal nog meemaakt.

Epiloog

Auke: het is al zo vaak gezegd en geschreven; zoek het niet in allerlei potjes en middeltjes, het enige wat zoden aan de dijk zet, zijn goede duiven, goede huisvesting en een optimale verzorging. Houdt altijd je eigen systeem aan als eerder bewezen is dat dat juist was en verander niet telkens van opzet.
Wind, ligging speelt heus wel mee maar ten aanzien van bovenstaande een ondergeschikte rol. In het voorbij seizoen 2023 waren er in het begin nogal wat vluchten met een wind uit het oosten en wat zagen we, dat de prominente liefhebbers met een oostelijke ligging toch wel in het snuitje van de uitslag te vinden waren, zelfs de eerste spelen met minuten vooruit was geen uitzondering! 

Wout de Vries 
© Het Spoor der Kampioenen

Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen van de Eendaagse Fondspiegel, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie. Het is wel toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, deze www-pagina's, en/of onderdelen van deze pagina's, in originele vorm, te kopiëren naar uw computer, te printen of om in eigen documenten verwijzingen naar deze pagina’s op te nemen.
Copyright © 2014-2024 Nationale Eendaagse Fondspiegel. All rights reserved.