Logo Nationale Eendaagse Fondspiegel

Nationale Eendaagse Fondspiegel

Willem de Bruijn, Reeuwijk - 1e Duifkampioen Jong 2022
Willem de Bruijn, Reeuwijk - 1e Duifkampioen Jong 2022
5-4-2023 / Reportages

Willem de Bruijn, Reeuwijk - 1e Duifkampioen Jong 2022

Als verslaggever schreef ik reeds eerder over Willem de Bruijn en zijn duiven. Ik herinner me nog dat ik toen de reportage begon met als titel 'Wilskracht en Doorzettingsvermogen'. Nu na enkele jaren is dat nog steeds onverminderd van toepassing. Zowel op internationaal als op nationaal niveau laat Willem jaarlijks van zich horen. Ook kennen velen van ons hem van de vaak interessante forums waar hij deel van uitmaakte en in niet mindere mate van de vele huldigingen welke hem ten deel vielen. Vele duiven van Willem waren de laatste jaren uitverkoren ons land te vertegenwoordigen in de sportklasse tijdens de diverse Olympiades.
 
Ook de hoge noteringen van zijn duiven in de competitie WHZB/TBOTB geven aan dat Willem een topliefhebber is. Nog even hoe het allemaal zo gekomen is: eind jaren vijftig van de vorige eeuw was het houden van duiven bij enkele klasgenoten van Willem nogal populair in de binnen stad van Gouda. Hierdoor werd ook de interesse voor de duiven bij Willem gewekt. Na een onderbreking voor de studie en het opstarten van een tandartsenpraktijk werd na realisatie hiervan echt goed gestart met de postduivenliefhebberij.
 
Willem is lid bij de PV De Snelvlucht te Bodegraven, behorende bij het samenspel Gouwe-IJssel van Afdeling 5 Zuid-Holland. Willem ervaart het verenigingsleven als bijzonder prettig; sportieve en gemotiveerde leden die met volle teugen van de liefhebberij genieten. Een bijzonderheid is dat Willem relatief met veel duiven aan de vluchten deelneemt evenals zijn collega liefhebbers Gerard en Bas Verkerk. Binnen de vereniging is met alle leden overeengekomen dat zowel voor Willem als voor Gerard en Bas geldt dat maximaal 10% van de ingekorfde duiven op de uitslag komt. Dit is door de leden als vergaderbesluit overeengekomen ten aanzien waarvan Willem, Gerard en Bas zich op voorhand mee akkoord zouden verklaren. Tijdens het inkorven maakt Willem zich verdienstelijk door de werkzaamheden aan de computer voor zijn rekening te nemen.

De winnares: Alexia NL 22-8458724

Zij kreeg niet voor niets een naam uit de Koninklijke familie! Naast haar ongekende prestaties heeft zij een afstamming die bij wijze van spreken ook van Koninklijke huize kan komen.

Haar vader is “Secretariat”, Asduif WHZB/TBOTB. Aan moederskant is zij een kleindochter van “Murphy’s Law”, een van Willems topkwekers. Zou je voor het seizoen een proforma stamboom van haar hebben gemaakt dan zou je op basis van afstamming al het nodige van haar mogen verwachten. “Alexia” heeft het in 2022 waargemaakt!

Accommodatie

Zoals boven vermeld is Willem woonachtig in Reeuwijk, de accommodatie is zeer landelijk gelegen, niet ver van de bij toeristen zo bekende Reeuwijkse plassen. De invlieg- en uitvliegmogelijkheid van het hok is gesitueerd op het zuidoosten. Op de zolder van de grote boerenschuur is de hokindeling als volgt: twee hokken voor de oude doffers en twee hokken voor de oude duivinnen ieder met een afmeting van 3 bij 3 meter. Er is één groot hok voor de jonge duiven van 6 bij 3 meter. De kweekduiven zijn gehuisvest in een naast de schuur gelegen tuinhok.

Stamduiven

Aan de basis stammen de duiven o.a. af van de destijds zo bekende Gebr. de Wit te Koudekerke gekruist met Belgische rassen zoals die van Heremans, Stefaan Lambrechts, Dirk van Dijck en Ad Schaerlaeckens. Ook is er nog een bijzonder gelukte samenkweek geweest met de duiven van de Combinatie Lin te Rijnsaterwoude.

Systeem en verzorging

Jaarlijks worden de kweekduiven ultimo november gekoppeld, de vliegduiven medio december. In het seizoen is Willem zeker 3 tot 4 uur per dag met de verzorging van de duiven in touw. Vanaf 2016 wordt hij hierbij dagelijks geassisteerd door Wiebren Vreeling, die elke middag na zijn werk een half uur langskomt om samen de verzorging te doen en vaak even het wel en wee op de hokken te bespreken. Willem hierover: de komst van Wiebren heeft mij een enorme boost gegeven, ik kan niet begrijpen hoe ik het allemaal 35 jaar alleen heb klaargespeeld naast mijn volledige dagtaak als tandarts.

Systeem seizoen

Bij aanvang van het seizoen in april zijn er 110 vliegduiven, ruim 200 jonge duiven, 30 kweekkoppels en wat voedsterduiven. De verzorging van de duiven laat zich eigenlijk eenvoudig omschrijven. De duiven krijgen elke dag hetzelfde; ’s morgens een handje per 10 duiven, zijnde een mix van snoepzaad, grit,, tovo en kattenbrokjes. Ook een potje Multimix.
 
Na de dagelijkse training mogen de duiven naar believen een paar uur vliegmengeling eten van De Patagoon. Derhalve geen zuivering en niet opvoeren met wat dan ook, gewoon elke dag hetzelfde. Trouwens de vliegmengeling van De Patagoon wordt iedere dag, het gehele jaar door gegeven. Wel gaan er tijdens het vliegseizoen de supplementen van Comed over het voer.
 
Met de weersverwachting wordt geen rekening gehouden. Willem doet iedere dag hetzelfde, dat is voor de duiven veel makkelijker en voor hem veel eenvoudiger. Niet de ene dag dit en de andere dag. De duiven zijn in principe altijd in goede conditie en goed op gewicht. Dat is makkelijk omdat de duiven die hier niet tegen kunnen vanzelf door de selectiemand vallen.
 
De hokken worden nooit uitgerookt, Willem draagt een masker vanwege duivenmelkerslong en de lucht van de ontsmetter blijft in het filter hangen, het is dan net of je een volle asbak hebt geïnhaleerd zegt Willem. De duiven worden op totaalweduwschap gespeeld.
 
Uitgezonderd de marathon- en de ZLU vluchten hebben alle disciplines de belangstelling. De duiven trainen in beginsel op maandag, dinsdag woensdag en donderdag, de duivinnen van 14.00 tot 16.00 uur en de doffers van 16.00 tot 18.00 uur. Baden doen de duiven op zondag of op maandag en soms helemaal niet. Op de dag van inkorven wordt nooit getraind. De duiven drinken door middel van automatisch te verversen drinkschotels, er gaan derhalve nooit supplementen door het drinkwater.
 
Tegenwoordig wordt er door de week niet meer met de duiven gereden. In het verleden werd dit wel veel gedaan maar dat is op langere termijn eerder een nadeel dan een voordeel. Voor het inmanden wordt er niet getoond. Na de vlucht blijven de koppels tot de avond samen. Het zetten van de aangetekende duiven gaat als volgt: op 1 en 2 altijd de best presterende duiven van de weken voorafgaand en op 3 de duif welke de week er voor de eerste was. Dat is bij ondervinding de beste methode aldus Willem. Natuurlijk ziet Willem tijdens de training veel over de toestand van bepaalde duiven maar rationeel handelen blijkt over alle jaren de beste methode. Willem voegt hier nog aan toe: ik probeer de duivensport zo simpel mogelijk te houden. Focus mij op de hoofdlijnen en probeer mij niet te verliezen in de vaak onzinnige details. Preventief wordt er niets gedaan, alleen bij hoge noodzaak en dan altijd na consultatie van Hans van der Sluis en/of Stephan Göbel, dierenartsen.

Jonge duiven

Omdat Willem sinds jaar en dag, niet alleen met de oude duiven uitblinkt maar vooral ook met de jonge duiven buien categorie presteert, zullen we hieraan een apart kader wijden.


 
De  jongen worden gespeend als ze 24 dagen oud zijn. De ca. 200 jongen welke bestemd zijn voor de vluchten krijgen vanaf het uitwennen al een keiharde leerschool, vroeg en veel vrije uitvlucht, eventueel laten uitzieken, weerstand opbouwen, veel frisse lucht, snel enten tegen paramixo/rota en pokken en zo snel mogelijk africhten. Opleren zeker 10 keer vanaf 10 km. maar liever 25 keer van die afstand.  Wel beginnen bij 1 km. en dan in 3 stappen naar 10 km. Het opleren gebeurt al heel vroeg, Willem houdt de 100 dagen regel aan hetgeen betekent: 100 dagen oud, de mand in zelfs de laatst gespeende jongen werden in 2022 al op zeven en een halve week op geleerd. Zij waren gespeend bij de oudere jongen en vlogen dan al snel mee op een leeftijd van 6 weken. Voeren e.d. zoals bij de oude duiven. Bij een dreigende coli uitbraak colinol Plus van DHP of RONI van Comed. Voor de rest veel frisse lucht, ramen openen en mechanische afzuiging en als het niet lukt; uitselecteren. In de beleving van Willem zijn de jonge duivenziekten een manier van weerstand opbouwen tegen die betreffende ziektekiemen. De jongen worden allemaal uit één hok vanaf het schapje gespeeld en pas aan het eind van het seizoen op de deur.
 
De jongen komen bij voorkeur niet op eieren, die worden geraapt. Willem is ervan overtuigd dat zijn systeem met de jonge duiven goed is. Willem: al mijn jeugddromen zijn als het ware uitgekomen en ik ben daar zeer dankbaar voor. Afgelopen jaar had ik 5 jongen bij de eerste 12 asduiven nationaal midfond PIPA ranking op de plaatsen 1, 5, 6, 9 en 12 allen kleinkinderen van mijn superkweker ‘Murphys Law’ met 3 verschillende duivinnen. Bij de eerste 25 asduiven jong nationaal PIPA ranking waren er maar liefst 10 van mijn hok op de plaatsen 2, 3, 6, 7, 10, 13, 19, 20, 21 en 25. Tevens had ik de 1e, 6e en 11e asduif jong bij de Fondspiegel competitie. Het was sowieso een bijzonder jaar, tijdens de oude duiven vluchten vielen 5 weken uit door de vogelgriep, maar het jonge duivenseizoen was toch weer bijzonder. Net als 2008, 2011 en 2016 kwamen de jongen buitengewoon naar huis. Geen enkele keer werd begonnen buiten de eerste 10 van de gehele lossing. Opmerkelijk was, dat zowel de 1e asduif Fondspiegel, de 1e asduif midfond PIPA en de 7e asduif PIPA, drie zusjes van de drie opeenvolgende rondes waren. Ze werden geboren op 26/12, 7/1 en 21/1 uit hetzelfde koppel. De duivin had dus drie keer achter elkaar gelegd, wat zo blijkt geen kwaliteitsverlies betekende.

Resultaten jonge duiven 2022

Met het zelf opleren werd begonnen met 238 jonge duiven, met de eerste wedvlucht werd begonnen met 218 duiven en bij de laatste vlucht waren er nog 188 over. Willem gelooft heilig in het vroeg en gedegen opleren!

Duffel 16/7 in concours 5.171 duiven, 1, 4, 6, 8, 9, 11  enz.  177/218
Lennik 23/7 in concours 4.851 duiven, 5, 6, 7, 8, 9, 11, enz.  167/216
Quiévrain 30/7 in concours 27.343 duiven, 2, 3, 4, 6, 9  enz.  131/216
Niergnies 6/8 in concours 25.125 duiven, 4, 5, 11, 13  enz.  167/207
Morlincourt 20/8 in concours 19.899 duiven, 5, 6, 7, 9, enz.  165/206
Nanteuil 27/9 in concours 17.711 duiven, 10, 23, 24, 39 enz.  148/206
Pnt. St. Max. 4/9 in concours 12.214 duiven, 5, 6, 7, 8, 9 enz.  152/191
Pnt. St. Max. 11/9 sector 2, 12.729 duiven, 2, 8, 9, 10 enz. 133/188

 
Elke week schrijft Willem een column in sportblad De Duif getiteld “Willems Wel en Wee“ waarin hij vertel wat en wanneer en waarom hij elke week op eigen hok gaat doen. Kweken, voeren, trainen, africhten enz. in de hoop de duivensport inzichtelijk te maken voor de meeste liefhebbers. Vooral over de fouten, die hij in zijn carrière heeft gemaakt. Zodat een ander die niet eerst hoeft te maken.
 
Met alle dank aan Willem voor zijn openhartigheid!
 
Wout de Vries
© Het Spoor der Kampioenen

Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen van de Eendaagse Fondspiegel, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie. Het is wel toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, deze www-pagina's, en/of onderdelen van deze pagina's, in originele vorm, te kopiëren naar uw computer, te printen of om in eigen documenten verwijzingen naar deze pagina’s op te nemen.
Copyright © 2014-2023 Nationale Eendaagse Fondspiegel. All rights reserved.