Logo Nationale Eendaagse Fondspiegel

Nationale Eendaagse Fondspiegel

De Fondspiegel en de vogelgriep
De Fondspiegel en de vogelgriep
21-5-2022 / Nieuws

De Fondspiegel en de vogelgriep

Voor de Fondspiegel tellen traditiegetrouw de eerste vier dagfondvluchten. Dit jaar hebben we echter te maken met een behoorlijke groep liefhebbers in Afdeling 5, 7 en 8 die vanwege beperkingen door de vogelgriep momenteel niet kunnen vliegen.

Wij menen  dat we hier rekening mee moeten houden. In samenwerking met Compuclub, onze rekenaar, kunnen we zorgen dat de groep gedupeerde liefhebbers nog niet meer gedupeerd wordt en bij de Fondspiegel alsnog bij de kampioenen kan behoren.

De spelregels blijven gelijk, maar we maken een uitzondering voor deze groep mensen.

Gelukkig hebben ze in Afdeling 5 wel een zesde dagfondvlucht gepland, dat maakt het voor ons al een stuk gemakkelijker. Voor de getroffen liefhebbers tellen niet de eerste vier dagfondvluchten, maar de laatste vier. Dus vlucht drie tot en met 6.

Voor de liefhebbers in Afdeling 7 en 8 staat (vooralsnog) geen zesde dagfondvlucht op het programma. Mocht deze niet alsnog worden ingelast dan tellen voor de getroffen liefhebbers de vluchten 2 tot en met 5.

Voor de overige liefhebbers tellen gewoon de eerste vier vluchten.

In geval van nieuwe onvoorziene omstandigheden zullen wij ons opnieuw beraden.

De complete spelregels vind je hier...

Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen van de Eendaagse Fondspiegel, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie. Het is wel toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, deze www-pagina's, en/of onderdelen van deze pagina's, in originele vorm, te kopiëren naar uw computer, te printen of om in eigen documenten verwijzingen naar deze pagina’s op te nemen.
Copyright © 2014-2022 Nationale Eendaagse Fondspiegel. All rights reserved.