Logo Nationale Eendaagse Fondspiegel

Nationale Eendaagse Fondspiegel

Lotte Eijerkamp uit Brummen, winnares 1e Categorie 3 Jong Eendaagse Fondspiegel 2020
Lotte Eijerkamp uit Brummen, winnares 1e Categorie 3 Jong Eendaagse Fondspiegel 2020
20-8-2021 / Reportages

Lotte Eijerkamp uit Brummen, winnares 1e Categorie 3 Jong Eendaagse Fondspiegel 2020

Wij nemen u mee naar de hokken van Hans & Evert-Jan Eijerkamp en (klein)dochter Lotte te Brummen. Niet alleen 1e in de categorie 3 Jong Eendaagse Fondspiegel, maar ook 1e in de competitie Beste Liefhebber van Nederland WHZB/TBOTB en tevens 1e Generaal Grootmeesters Dagfond en Jong.

Stap voor stap

Meer dan een halve eeuw van top tot teen liefhebber van postduiven. Immer prestatiegericht in heel het doen en laten en optimaal gebruik makend van de mogelijkheden om het duivenbestand blijvend met bewezen toppers te versterken. Hokken werden, al lerende, meerdere keren tot in details aangepast. De keuze van mede-verzorgers werd echt op een schaaltje gewogen. De medische begeleiding van het groot arsenaal aan duiven werd tot in het extreme benut. Door lange ervaring gerijpt beseffen Hans en Evert-Jan dat week in week uit enkel top presteren alleen mogelijk is, als de door de alom gewaardeerde schrijver en topspeler wijlen Arie van de Hoek geïntroduceerde driehoek duif-hok-liefhebber, volledig in evenwicht is. De basis van het succes: hok-duiven-verzorging!

Hok

De hokken staan op de open vlakte nabij de oever van IJssel. Het weer heeft met al zijn grillen volle en vooral snelle greep op de hokken wat betreft temperatuur en vochtigheid. 

Evert-Jan:” Een vlieghok moet goed functioneren onder allerlei weersomstandigheden. Alle vloeren en wanden van de vlieghokken zijn geïsoleerd. In alle hokken zit vloerverwarming, die via een hygrostaat bij meer dan 70% luchtvochtigheid aanslaat. Verder werken wij zelf voortdurend met de schuiven in het plafond om de temperatuur zoveel mogelijk gelijkmatig te houden. Deze zijn normaliter een 20 cm geopend, zodat er minimale verluchting plaatsvindt. Zo nodig handmatige aanpassing gelang de omstandigheden. Onze hokken zijn niet alle gelijk van bouw. Zo hebben we ook verschillende kappen op de hokken. Hok Lotte heeft heel veel volume in de kap. Tot nagenoeg aan de nok is de kap geïsoleerd met dupanel platen. In de kap blijft de temperatuur daardoor ook en vooral bij veel zon lager dan in het hok, waardoor een schoorsteen effect ontstaat met als gevolg een natuurlijke ventilatie. De overige hokken hebben kleinere kappen met veel minder inhoud. Op beide type hokken wordt goed gevlogen. 

Hokken Lotte

De hokken staan op het zuidoosten, zodat de eerste ochtendzon ook direct de hokken kan opwarmen. Op de hokken van Lotte komt ook via het dak de zon binnen. Er is geen dubbele beglazing. Bij donker weer lichten we niet bij. Overigens hokken moeten onder normale omstandigheden zeker niet te licht of te donker zijn. De morgenzon mag uiteraard als grootste vitaminebron nimmer geweerd worden. De hokken van de doffers en duivinnen zijn tijdens het vliegseizoen gelijk. Echter de duivinnen zitten overdag grotendeels verplicht buiten in de ren voor hun hok en ’s nachts in hun hok op kapelletjes, terwijl de doffers in hun broedhokken zitten.
De rennen voor elk hok zijn erg belangrijk, want in de wintermaanden zitten alle duiven de gehele dag verplicht in de ren. Zuurstof is de beste medicijn voor de duiven. Tijdens het seizoen zitten ook alle duivinnen de gehele dag in de rennen. De vliegdoffers daarentegen zitten overdag niet buiten. Verder perfect om alle duiven buiten hun bad te geven. Geen extra overlast van vocht op de hokken.”

Duiven

Hand in hand verliepen de investeringen in ontwikkeling van de meubelzaak en de duivenkolonie. Hans is begenadigd met de drive om ook van zijn grote passie de duivensport het allerbeste te maken.
Hans over zijn huidig bestand duiven:” Onze ‘eigen’ Janssen x Van Loon duiven, waarmee we een eigen stam hebben gecreëerd, gaat terug naar de eerste Janssen duiven die ik in Arendonk haalde in 1964. Naderhand aangevuld en gekruist met duiven via verschillende aankopen bij Heremans-Ceusters in 2006 en daarna bij Leo Heremans. Deze duiven bepalen voor 80% onze huidige stam voor vitesse/midfond en dagfond.  In de loop der jaren hebben we échte vele bewezen nationale en internationale topduiven gekocht. Ook een aantal duiven van Stefaan Lambrechts waren bij ons succesvol in zowel de vlieg- als kweekhokken. Ook belangrijk en zeer geslaagd was de inbreng van enkele duiven van Gerard en Bas Verkerk. Verder uiteraard toppers die we kochten o.a.; Olympiade duif Duitsland Jong, ‘Olympic Hans’ (Olympiade duif Nederland Allround), ‘Turbo Rossi’ (won 5x 1e prijs) en ‘Olympic Leo’ (Olympiade duif Duitsland Allround). In 2019 werden er nog een aantal jongen uit zijn allerbest gekocht bij Gerard Koopman o.a. uit ‘Manu’, ‘Paco’ en Royal Dream’. Daarnaast hebben we in 2019 enkele Top 10 Nationale asduiven gekocht bij Frans en Gert Rondags in België en een aantal van de Gebr. Leideman. Ook werden er in 2019 en 2020 een aantal jonge duiven aangekocht die rechtstreeks, en met veel succes, op de vlieghokken werden geplaatst afkomstig van de Gebr. Leideman en Willem de Bruijn.” 
In het verleden kochten we wel eens een hele ronde bij erkende liefhebbers, maar allengs zijn we overgestapt naar het zoeken van de echte krenten in de pap. Deze kruisen met onze toppers levert ons tot op heden meer dan windeieren op.” 

Liefhebber: Team Eijerkamp

In de eerdergenoemde gelijkzijdige driehoek is de liefhebber de derde belangrijke lijn. Nestor Hans en zoon Evert-Jan zwaaien de scepter over het zo succesvolle team Eijerkamp. De taken zijn verdeeld over vijf vaste medewerkers. Henk Jurriens is er al bijna veertig jaar werkzaam en weet van de hoed en rand. Hij is nauw betrokken bij elke belangrijke stap die op Greenfield Stud betreffende de duiven wordt gezet. Hij is normaliter naar buiten, en dat is ver over de landsgrenzen heen, onze spreekbuis. Henk is een bewezen kenner. De schatbewaarders op de kweekhokken zijn Arnold Paalman, zelf meer dan een succesvol liefhebber, en de jonge met trots door Hans begeleide Rick Wuestenenk.

Lotte Eijerkamp en Oliver

Joke Geven (gaat in 2021 de jonge duiven doen) en Kees van de Beek, gewezen en bewezen groot kampioen in afdeling 8, verzorgen de vliegduiven van hok Hans & Evert Jan Eijerkamp. Oliver Sabol is de verzorger op de hokken van Lotte Eijerkamp. Naast dit vaste team zijn er voortdurend sportvrienden die zo nodig graag een handje komen helpen. Er is onderling vertrouwen, volop kunde en kennis en met name ook een gezellige sfeer. In voetbaltermen gesproken ‘in zo’n team willen ook wisselspelers maar al te graag aan de bal’. 
Team Eijerkamp is ambitieus, bulkt van de ervaring, trots op successen op eigen hokken, maar vooral ook genietend van de vele successen die ‘hun’ duiven wereldwijd op andere hokken behalen. 

Voeding vliegduiven

Op de hokken Lotte en Hans & Evert-Jan worden de vliegduiven op verschillende wijze gevoerd. De basismengelingen zijn alle mengelingen van Beyers en wel de soorten: Vandenabeele, Koopman all-in one, Galaxy sport light, Beyers sport en Premium superweduwschap. Soms wordt ook een enkele zak van Embregts Theunis ingezet.
Oliver voert zijn weduwnaars puur op gevoel. Hij begint in principe met een lichte mengeling en voert naar de vlucht toe wat vetrijker. Pas als de eendaagse fondvluchten zich aandienen dan komt Koopman all-in one voor drie à vijf maaltijden op het menu. De duiven krijgen altijd genoeg. De voorgaande en komende vlucht, de weersomstandigheden en het gedrag tijdens de training bepalen voor Oliver de samenstelling en hand van voeren. Evert-Jan: “Oliver leest de duiven.”
Joke en Kees voeren de weduwduivinnen in feite wat lichter voer dan de weduwnaars op de vitesse. Voor de midfond met twee nachten mand wordt het voer wat zwaarder en voor de dagfond worden de laatste drie-vijf voerbeurten echt vetrijker gevoerd.  
Bij het inkorven op donderdagavond wordt er steeds op die dag twee keer gevoerd. Als we op vrijdagavond inkorven met één nacht mand, dan worden de duiven maar één keer gevoerd. De duiven kunnen altijd minimaal een half uur eten en er wordt nooit krap gevoerd. Op de dag van thuiskomst krijgen de duiven altijd hetzelfde voer als met de laatste voerbeurt voor het inkorven van de betreffende vlucht. Als bijprodukten geven we o.a. Probac,- Olympic MG Mix – Roze poeder Mariën, Aminovit, en Probiotrax.

Medische begeleiding 

De alom bekende vogelarts Tony Oranje is de vaste arts voor de postduiven. Preventief is er met Oranje een programma opgesteld voor algehele gezondheid. Dit start meteen na afloop van elk seizoen. Binnen een week worden alle vliegers geselecteerd en op de goede hokken geplaatst. Daarna volgt dan een kuur volgt van veertien dagen voor paratyfus met Orniflox. Hierna een week schoon water en aansluitend een kuur van zeven dagen met Fungitrax. Alle duiven, vliegers, kwekers en ook alle loszittende duiven krijgen deze kuren. Oude duiven worden op eieren geënt voor PMV en voor pokken.
Alle jonge duiven worden bij afzetten geënt voor PMV en een vijftal weken erna een combinatie enting ROTA-PMV. Later volgt voor alle jongen een enting tegen pokken.
Na elke vlucht wordt er zondags een ontsmettings mix van Tony Oranje in het water gedaan. Elke maandag worden de duiven gecheckt door Tony Oranje en er wordt mest meegegeven voor controle. Als er niets is, dan wordt er ook niets gedaan. Als ondersteunende vitamines/supplementen worden zoals eerder al genoemd o.a. Probac, Olympic MG Mix, Roze poeder Mariën, Aminovit en Probiotrax gegeven.

Voorbereiding op seizoen

De duiven, voor vitesse en midfond, worden de 2e maandag van januari gekoppeld. De duiven voor de dagfond werden twee weken later gekoppeld. Alle vliegkoppels brengen jongen groot. De duivinnen komen niet voor de 2e keer op eieren. Zowel de doffers als duivinnen komen dan direct op weduwschap. Door Covid-19 werden de duiven tot eind mei verduisterd. In de periode voor aanvang van het seizoen krijgen de oude duiven verplichte training. In maart en april een keer daags en vanaf 1 mei tweemaal daags trainen. De oude duiven krijgen voor aanvang vliegseizoen vier à vijf keer een africhting.

Automatisch rolluik in dak voor het verduisteren van jonge duiven in hok Lotte Eijerkamp. Zie ook de ruime gang voor alle hokken langs, zowel bij de jonge als oude duiven.

De jonge duiven trainen een keer per dag. De africhting van de jongen is zeer intensief. Zeker 20-25 maal worden ze weggebracht op afstanden van 1 – 60 km (Ravenstein). De jongen worden mandje voor mandje gelost. Dit systeem van Joke en wijlen Martin Geven is nu verankerd in de voorbereiding. De duiven leren op deze wijze van africhten meer. Het is ook een vorm van risicospreiding. Uiteraard zijn er met dit systeem ook verliezen, maar de praktijk heeft geleerd dat je op de wedvluchten normaliter de verliezen aanzienlijk beperkt.
Als het spel met de jonge duiven op de wagen is, dan worden de jonge duiven iedere week, tussen de vluchten in, twee keer weggebracht voor een africhting/training.

Selectie

Na het seizoen wordt op beide hokken streng geselecteerd. Maximaal 30% van de oude duiven mag overwinteren op het vlieghok. Er wordt puur op prestatie geselecteerd. De hokken worden aangevuld met 70% jonge duiven. Deze jongen hebben in principe allen het totale jonge duivenprogram gevlogen. In principe worden zij ook geselecteerd op prestatie. Een enkeling mag blijven op grond van afkomst of op hoge verwachtingen. Zeker is, dat zo nodig gemakkelijker een jong wordt aangehouden, dan een twijfelaar van de ouden. 

Invloed verzorgers

Hans en Evert-Jan zijn diep gewortelde duivenliefhebbers. Niets maar dan ook niets wordt door hen aan het toeval overgelaten. Hokken, duiven, voeding, training en medische begeleiding alles is tot in de puntjes geregeld. De vraag dringt zich dan wellicht op wat is dan nog de rol van de overige leden van team Eijerkamp?
Evert-Jan: “Mijn vader is op leeftijd, en ik sta midden in ons meubelbedrijf. Onze gezamenlijke hobby is in de loop der jaren een bedrijf geworden waar veel geld in is gestoken en waar we ook wat van mogen en moeten terugverwachten. Wil je dat, dan moet je je in prestaties onderscheiden. Het liefst door zo mogelijk extreme verschillen maken. Daarvoor is een verzorger nodig, die vandaag ziet en voelt aan zijn duiven, dat er morgen wel of niet wat aan mankeert. Hij is net altijd een stapje voor. Juist dat stapje voor maakt het hele jaar door en met name met de wedvluchten het verschil. Niemand van team Eijerkamp kan van een middelmatige duif een goede maken. Maar van goede een topper maken lijkt ook schier onmogelijk. Een topper een topper te laten zijn over meerdere weken daarvoor is juist at fingerspitzengefühl nodig. De kwaliteit van de duiven geeft in deze uiteindelijk echt de doorslag. De verzorger is de katalysator. Mijn vader en ik prijzen ons gelukkig dat wij ze in ons team hebben.”

De beste Jonge duiven

1. NL20-1248228 - Princes Andreja.

De vier grootouders van deze duivin zijn afstammelingen van Heremans, tweemaal Stefaan Lambrechts en Heremans-Ceusters;

Prestaties:
J30 Tongeren 562/5704
J31 Bierges 1/3901  
J33 Chimay 65/3540  
J35 Laon (Besny) 45/5663  
J37 Nanteuil 1/3858    

2. NL20-1085818 - Grizzle Jet

De vier grootouders van deze jonge schimmelduivin zijn afstammelingen van Gebr. van den Brande, Gert Heylen, W. Roeper en W. Stellerman;

J30 Tongeren 55/5704
J31 Bierges 28/3901
J33 Chimay 66/3540
J35 Laon 312/ 5663
J37 Nanteuil 138/3858

3. NL20-1248213-  Max

De vier grootouders zijn afstammelingen van tweemaal Bas & Gerard Verkerk en tweemaal Eijerkamp.

J30 Tongeren 153/5704  
J31 Bierges 321/3901  
J33 Chimay 9/3540  
J35 Laon 23/5663  
J37 Nanteuil 149/3858

De volledige afstammingen van bovenstaande duiven zijn uiteraard allen te vinden op de site www.eijerkamp.com.

‘Van achterom kijken krijg je een stijve nek’  (Jan Lenferink-RUR)

“Al pratend over de huidige stand van zaken en de toekomst van de duivensport is men te vaak geneigd om te kijken naar het verre verleden en om de belevenissen van toen als basis te nemen voor de toekomst. Allerlei verhalen en smoezen van wat reeds was, worden ter berde gebracht ter ondersteuning van de visie op de toekomst. Allemaal aardig en wel, maar het is niet de voedingsbodem voor de aanwas van leden en ontwikkeling van onze sport. Het bestuur NPO lijkt mij goed bezig. Bedien je huidige ledenbestand optimaal, maar ontwikkel tegelijkertijd de sport met alle mogelijkheden die er zijn. Maak inventief gebruik van de mogelijkheden om inkorven, uitlezen van de terminals, etc. te vereenvoudigen, maar bewaak daarentegen nauwgezet de beleving van onze sport binnen de basisvereniging. De niet te stuiten professionalisering van de duivensport moet aangewend worden als winst voor alle leden. Voor NPO en afdelingen liggen hier alle mogelijkheden.  
Er is helaas sportief gezien te veel versnipperd. Meer samenwerken betekent ook dat er samen meer te winnen valt. Ik denk daarbij vooral aan gezamenlijke lossingen vanaf 300 km door meerdere afdelingen. Een voorbeeld vormt bv de afdelingen 7-8-9. Je hebt dan spreiding van sterke hokken over een groot, breed en diep gebied. Dit voorkomt dominantie op een enkele plek, want de duiven zullen al tijdig koers moeten zetten naar eigen hokken. Dit zorgt voor spreiding. Uiteraard zal wind altijd een rol blijven spelen, maar dat heb je des te meer met kleine lossingen als de duiven in een klad naar huis komen.

Drinkgootwaterbak in buitenren aan het hok van jongen Lotte Eijerkamp

We moeten net als in België naar meer en mooie grote nationale vluchten. Grotere concoursen organiseren is zeker aantrekkelijk, zodat vluchten veel meer gaan aanspreken in binnen- en buitenland. Er vindt nu veel te veel versnippering plaats. De NPO moet zeker drie tot vijf Nationale vluchten organiseren. Alle liefhebbers dienen ook dezelfde kansen te krijgen door voor elk evenveel vluchten te organiseren. Deze moeten alle meetellen, zodat we ook bij een te houden Olympiade als Nederlandse liefhebbers mee kunnen dingen naar de absolute top.  
 
Met jonge duiven Nationaal Orleans in ere gaan herstellen. Lossingen destijds van 150.000 tot 200.000 duiven werden in de gehele wereld gevolgd. Dit lijkt mij een belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed. Het motief van verliezen van jonge duiven op Orleans is niet juist. Deze vinden juist plaats tijdens het opleren en eerste vluchten jonge duiven.”, aldus een meer dan enthousiaste Evert-Jan sprekend over de toekomst van de duivensport. Als zakenman pur sang en duivenliefhebber tot in de kleinste vezels koestert hij alom het bovengenoemde gezegde van Jan Lenferink.

© Het Spoor der Kampioenen

Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen van de Eendaagse Fondspiegel, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie. Het is wel toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, deze www-pagina's, en/of onderdelen van deze pagina's, in originele vorm, te kopiëren naar uw computer, te printen of om in eigen documenten verwijzingen naar deze pagina’s op te nemen.
Copyright © 2014-2022 Nationale Eendaagse Fondspiegel. All rights reserved.